Strona domowa » Gospodarka » Zysk rośnie, przychody ze sprzedaży niższe

Zysk rośnie, przychody ze sprzedaży niższe

Za trzy kwartały 2014 r. Firma Oponiarska „Dębica” S.A. zanotowała zysk netto na poziomie 113,1 mln zł. Był on o 17,6 proc. wyższy niż w roku ubiegłym. W analogicznym okresie przychody ze sprzedaży wyniosły 1 518,2 mln zł i były niższe o 2,9 proc. Wpływ na zwiększony zysk miał spadek kosztów produkcji, które zostały obniżone dzięki globalnemu programowi optymalizacji produkcji oraz spadkowi cen surowców. Dodatkowym czynnikiem było wykorzystanie ulgi w podatku dochodowym należnej za zrealizowanie inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Z kolei w samym trzecim kwartale tego roku przychody ze sprzedaży Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wyniosły 489,4 mln zł i spadły o 10,2 proc. w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego. – Pomimo niesprzyjającego otoczenia rynkowego w trzecim kwartale br. produkty Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. umocniły pozycję w swoich segmentach rynku, a zysk netto za ostatnie trzy kwartały wzrósł w stosunku do analogicznego okresu w 2013 r. – mówi Stanisław Cieszkowski, prezes Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.  – Takie wyniki to przede wszystkim efekt obniżenia kosztów produkcji, głównie materiałów oraz sprawny system zarządzania w obszarze produkcji.

Sprzedaż Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. do podmiotów powiązanych za trzy kwartały 2014 r. wygenerowała przychody w kwocie 1 333,2 mln zł, tj. o 50,9 mln zł niższe r/r. Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za trzy kwartały 2014 r. stanowiła 87,8 proc. sprzedaży ogółem, wobec 88,5 proc. w analogicznym okresie 2013 roku. Przychody ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych wyniosły 185,0 mln zł i wzrosły o 5,1 mln zł r/r.

– Na wyższe przychody ze sprzedaży oraz zysk netto wpłynęła także sprzedaż opon do podmiotów niepowiązanych, a więc spoza Grupy Goodyear – powiedział Stanisław Cieszkowski, Prezes Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. – To dowód na konkurencyjną ofertę naszej Spółki, zarówno w kontekście ceny, ale przede wszystkim wysokiej jakości opon produkowanych w Dębicy.

Na koniec września 2014 roku kapitał własny Spółki wynosił 990,5 mln zł i zwiększył się o 55,4 mln zł, ponieważ dywidenda do wypłaty za rok 2013 wynosi 57,7 mln zł, a zysk netto za trzy kwartały 2014 r. 113,1 mln zł.

FOT. FIRMA OPONIARSKA