Strona domowa » Gospodarka » Zmiany w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. 

Zmiany w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. 

Stanislaw_Cieszkowski_Prezes_Zarzadu_DebicaSAStanisław Cieszkowski nowym prezesem Firmy Oponiarskiej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. dokonało 4 czerwca 2014 r. wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki, a Rada Nadzorcza powołała Zarząd Spółki na nową kadencję, zaczynającą się po zamknięciu obrad.

W skład Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. obecnej kadencji powołano: Stanisława Cieszkowskiego, Dyrektora ds. Produkcji na stanowisko Prezesa Zarządu, oraz Radosława Bolkowskiego, Dyrektora ds. Handlowych, Mariusza Solarza, Dyrektora ds. Prawnych, Ireneusza Maksymiuka, obecnego Dyrektor ds. Finansowych organizacji Goodyear w Rosji. 

– Obejmuję stanowisko Prezesa Zarządu firmy bardzo nowoczesnej, która posiada mocną pozycję rynkową i jest jednym z największych polskich eksporterów – powiedział Stanisław Cieszkowski, Prezes Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. – To dla mnie duże wyróżnienie i jednocześnie wyzwanie, aby nie tylko utrzymać status quo, ale przede wszystkim zwiększać wartość spółki i jej konkurencyjną pozycję. Ponadto, będąc związanym od wielu lat tak z samą firmą, jak i jej otoczeniem, szczególnie zależy mi, aby spółka nadal była dobrym sąsiadem lokalnej społeczności w Dębicy, troszczącą się o jej rozwój.

W skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji wybrano: Jacka Pryczka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Renatę Kowalską-Andres, Dominikusa Golsonga, Macieja Mataczyńskiego, Karla Brocklehursta, Łukasza Rędziniaka, Janusza Rasia. 

– Nowy Zarząd firmy jest bardzo silny – powiedział Jacek Pryczek, Przewodniczący Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oraz Dyrektor Zarządzający Goodyear Europa Centralna. – Będą ją reprezentowali fachowcy z dużym doświadczeniem, którzy swoją wiedzą i zaangażowaniem zapewniają jej mocną pozycję na rynku. Cieszę się, że jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, będę mógł wspierać nowy Zarząd we wszystkich istotnych dla jej rozwoju sprawach. 

Nowy Prezes Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., Stanisław Cieszkowski, Dyrektor ds. Produkcji Spółki, jest absolwentem Wydziału Chemii Politechniki Rzeszowskiej. Pracę w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. rozpoczął w 1980 r. na stanowisku mistrza Zakładu Produkcji Mieszanek, awansując następnie na kolejne stanowiska: starszego mistrza, kierownika wydziału, Kierownika Zakładu Produkcji Mieszanek, Kierownika Zakładu Produkcji Opon Rolniczych, Szefa Produkcji i Dyrektora ds. Produkcji. W okresie od lutego 2006 roku do listopada 2007 roku był Dyrektorem ds. Produkcji Sava Tires w Słowenii, a od listopada 2007 roku do kwietnia 2009 roku – Dyrektorem ds. Produkcji fabryki Goodyeara w Uitenhage w Republice Południowej Afryki. 

Radosław Bolkowski, Dyrektor ds. Handlowych Firmy Oponiarskiej Dębica S.A jest absolwentem Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, a także Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 r. w firmie Pepsi Cola General Bottlers Sp. z o.o. na stanowisku Przedstawiciela Handlowego w Olsztynie. Następnie pracował w British American Tobacco Sp. z o.o. na stanowisku przedstawiciela Handlowego w Olsztynie, a potem jako Koordynator Regionu sprzedaży w Gdyni. Od listopada 2000 r. pracował w Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o., najpierw jako Przedstawiciel Handlowy ds. Opon Ciężarowych, następnie jako: Menedżer ds. Kluczowych Klientów (od 2003 r.), Menedżer Regionu Sprzedaży Wschód (od 2005 r.), Dyrektor Sprzedaży w Dywizji Opon Ciężarowych (od września 2007 r.), a od 1 stycznia 2012 r. Dyrektor Sprzedaży Opon Osobowych w Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. Od 5 marca 2012 r. pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora ds. Handlowych Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Nowy Członek Zarządu, Mariusz Solarz, jest Radcą Prawnym, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową rozpoczął w Kancelarii Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej na stanowisku starszego radcy ds. legislacji. W latach 1997-1999 pracował jako prawnik w kancelarii prawniczej M. Łukowicz i Partnerzy, a później Radca Prawny holdingu Lafarge Polska S.A. Od 2001 r. związany z Firmą Oponiarską Dębica S.A., najpierw jako Kierownik Działu Prawnego i Sekretarz Spółki, a od 2008 r. Dyrektor ds. Prawnych Spółki. Od 2009 r. rekomendowany Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. W 2012 r. uznany przez dziennik „Rzeczpospolita” Najlepszym Prawnikiem Przedsiębiorstw. 

Nowy Członek Zarządu, Ireneusz Maksymiuk, jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w 1991 r. w firmie audytorskiej Moore Stephens Sp. z o.o. w dziale audytu. Od 1993 r. do 1994 r. pracował w Moore Stephens Chartered Accountants w Londynie. W latach 1994-1995 zajmował stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego w IBM Polska, a w l. 1995-1997 był Głównym Księgowym w Amway Polska, od 1998 r. Dyrektor Finansowy – Członek Zarządu Endemol Neovision Sp. z o.o. Następnie w l. 1999-2006 Dyrektor Finansowy – Członek Zarządu Sara Lee H&BC Poland. Od maja do września 2006 r. Dyrektor Finansowy – Członek Zarządu Ahold Polska. W l. 2006-2008 Country Chief Financial Officer Poland i Członek Zarządu w spółkach Prima Sara Lee Coffee and Tea Poland i Sara Lee H&BC Poland. Przez trzy lata (2008-2011) Chief Financial Officer Sara Lee Russia. Od marca 2011 r. Dyrektor Finansowy – Członek Zarządu Goodyear Russia LLC.