Strona domowa » Gospodarka » Zmiana w zarządzie Tikkurila Polska

Zmiana w zarządzie Tikkurila Polska

Aleksander Truszczyński, dotychczasowy Dyrektor Finansowy i Wiceprezes Zarządu Spółki 12 lutego 2014 r. objął funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego Tikkurila Polska S.A. Zastąpił na stanowisku Ilariego Hyyrynena, który od tej pory zarządzał będzie Business Unit Russia.
Aleksander Truszczyński jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego (Wydział Ekonomiczny), na którym studiował w latach 1987-1992. Ukończył również Podyplomowe Studia Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (1996) oraz studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (współpracującej z Helsinki School of Economics).
– Polska ma bardzo duże znaczenie dla grupy, jest jednym z ważniejszych rynków Tikkurili – mówi Aleksander Truszczyński. -Tym większe znaczenie dla naszej firmy ma fakt, że po raz pierwszy od kilkunastu lat na jej czele staje manager z Polski. Jest to wyraz zaufania właścicieli dla lokalnej kadry zarządzającej i wszystkich pracowników. Nowy prezes zapowiada, że dążył będzie do umacniania pozycji mimo mocnej konkurencji i niełatwej sytuacji branży. – Nie przewidujemy rewolucji – dodaje Aleksander Truszczyński. – Będziemy kontynuować dotychczasową politykę i sposób zarządzania służące realizacji strategii. Na pewno będziemy nadal dążyć do systematycznego podnoszenia standardów obsługi sprzedażowej i posprzedażowej naszych klientów oraz edukować konsumentów na temat znaczenia jakości przy wyborze farb.
IW
FOT. ARCHIWUM