Strona domowa » Samorząd » Wizyta mera Shenzhen w Poznaniu

Wizyta mera Shenzhen w Poznaniu

Z oficjalną wizytą w Poznaniu od 20 do 21 marca br. z przebywał mer Shenzhen, XU Qin. Merowi towarzyszyła delegacja przedstawicieli administracji lokalnej, Uniwersytetu w Shenzhen, biznesu i mediów.

Wizyta w Poznaniu była rezultatem między innymi wyjazdu roboczego do Shenzhen – partnerskiego miasta Poznania w Chinach – w listopadzie 2013 r., Dariusza Jaworskiego zastępcy prezydenta Poznania i podjętych wówczas ustaleń dotyczących intensyfikacji wymiany, zwłaszcza w dziedzinie edukacji i kultury.

W Centrum Kultury Zamek, odbyła się 20 marca uroczystość podpisania czterech dokumentów mających przyczynić się do pogłębienia współpracy między Shenzhen a Poznaniem. Podpisano „umowę o przyjaźni i wymianie między miastami: Shenzhen (Chińska Republika Ludowa) i Poznaniem (Rzeczpospolita Polska) na lata 2014-2017” oraz „memorandum o współpracy i wymianie w zakresie przemysłu kulturowego i kreatywnego”. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zawarł porozumienie z Uniwersytetem w Shenzhen dotyczące wymiany studentów i kadry naukowej. Umowa ta ma umożliwić zwolnienie przyszłych stypendystów z Poznania z opłat za studia w Shenzhen. Natomiast poznańskie centrum medyczne Neomedica zainicjowało współpracę z Beijing Genomics Institute (BGI) w Shenzhen. O możliwościach rozwoju współpracy rozmawiano też podczas spotkań na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Uniwersytecie Artystycznym oraz Międzynarodowych Targach Poznańskich. Z okazji wizyty mera Shenzhen, w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania z minirecitalem fortepianowym wystąpiła pianistka Zhang Zuo, reprezentująca młode pokolenie artystów z Shenzhen, którzy podbijają światową publiczność i występują na najważniejszych scenach muzycznych w świecie.