Strona domowa » Gospodarka » W Programie Polska Wschodnia 320 mln do wzięcia

W Programie Polska Wschodnia 320 mln do wzięcia

Rusza konkurs, w którym konsorcja mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw mogą otrzymać dotację na stworzenie produktów sieciowych w Polsce Wschodniej. Wnioski można składać w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości od 3 do 30 listopada 2016 r.

Produkty sieciowe to przedsięwzięcia, które jedną koncepcją połączą rozproszone atrakcje, miejsca, obiekty i usługi z minimum dwóch województw w gotową do sprzedaży ofertę.

– Chcemy zmotywować przedsiębiorców do umiejętnego wykorzystania walorów i potencjału makroregionu w biznesie – zaznaczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. – Efektywnie zainwestowane fundusze z Programu Polska Wschodnia przełożą się m.in. na wzrost konkurencyjności firm, większą liczbę atrakcyjnych produktów na rynku oraz powstanie nowych miejsc pracy.

W konkursie mogą startować konsorcja składające się z minimum 10 Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Dofinansowanie otrzymają projekty wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji, wspólnych dla co najmniej dwóch województw. Aby przedsięwzięcia kwalifikowały się do wsparcia, muszą obejmować: inwestycje w spójną infrastrukturę; rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych; opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu.

Innym kryterium, który muszą spełnić projekty startujące w konkursie, jest utworzenie co najmniej 20 miejsc pracy.