Strona domowa » Samorząd » Są pieniądze na most

Są pieniądze na most

Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska otrzymała od premiera zgodę na na przeznaczenie z ogólnej rezerwy budżetowej  3,5 miliona złotych na wykonanie nowego mostu wraz z dojazdami w miejscowości Pastwiska na rzece Wisłok. Całkowity koszt inwestycji to 4 mln 444 tys. 931 zł. Wymagany ustawowy wkład własny samorządu to 888 tys. 986 zł.

O wsparcie inwestycji wnioskowali do wojewody starosta sanocki i wójt gminy Rymanów. Pieniądze i w wysokości 3 mln 555 tys. 945 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2113 R Pastwiska – Puławy, polegająca na wykonaniu nowego mostu wraz z dojazdami w miejscowości Pastwiska na rzece Wisłok w km 2 488”. Wojewoda Małgorzata Chomycz – Śmigielska wystąpiła do ministra finansów o zwiększenie swojego budżetu na 2014 r. o wyżej wymienioną kwotę.

FOT. PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI