Strona domowa » Kultura » Rzeszowski teatr ma dyrektora

Rzeszowski teatr ma dyrektora

Jan Nowara został powołany 9 kwietnia na dyrektora Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie. Został on rekomendowany na stanowisko dyrektora naczelnego – pełniącego jednocześnie funkcję dyrektora artystycznego – przez komisję konkursową.

W skład komisji, która wybierała dyrektora teatru wchodzili m.in. trzej przedstawiciele województwa podkarpackiego, dwaj ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego oraz dwaj reprezentanci związków zawodowych, działających w rzeszowskim teatrze.

Po podpisaniu umowy z Zarządem Województwa Podkarpackiego Jan Nowara poinformował, że chce by w teatrze można było oglądać przedstawienia klasyczne, rekonstrukcja mitów bliskich naszej kulturze, ale nie będzie także uciekał od interpretacji współczesnej literatury i eksperymentów.

Nowara był już dyrektorem rzeszowskiego teatru. Ze stanowiska został odwołany w 2003 r. przez ówczesny zarząd województwa. W przeszłości był także m.in. dyrektorem oddziału TVP w Opolu oraz dyrektorem teatru w Kaliszu. Jest krytykiem literackim, teatralnym i filmowym.

Poprzedni dyrektor teatru w Rzeszowie Remigiusz Caban został zwolniony w grudniu ub.r. przez obecny zarząd województwa.

IW

FOT. MICHAŁ MIELNICZUK/ PODKARPACKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI