Strona domowa » Gospodarka » Rządowe wsparcie dla Nowej Huty Przyszłości

Rządowe wsparcie dla Nowej Huty Przyszłości

Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński podczas wizyty  4 lipca w Krakowie zadeklarował wsparcie finansowe rządu dla projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”.

W kwietniu tego roku prezydent Krakowa, wojewoda małopolski oraz Arcelor Mittal Poland podpisali list intencyjny w sprawie restrukturyzacji terenów poprzemysłowych znajdujących się we władaniu spółki. Zakłada on przekazanie przez ArcelorMittal Poland terenów zbędnych do prowadzenia jego obecnej działalności (m.in. obszary po stalowni martenowskiej czy walcowni zgniatacz) na rzecz Skarbu Państwa w zamian za uzyskanie tytułu własności do terenów, które spółka wykorzystuje w oparciu o użytkowanie wieczyste. Tereny te zostaną włączone do parku technologicznego, który jest częścią projektu „Kraków Nowa Huta Przyszłości”. Wniesienie tych działek do projektu stworzy Nowej Hucie szansę na przyciągnięcie firm i podmiotów gospodarczych, które przyspieszą rozwój tej części Krakowa i tym samym stworzą nowe miejsca pracy. Planowane jest też  powołanie spółki, której zadaniem będzie przygotowanie tych obszarów dla przyszłych inwestorów.

 „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” to rewolucyjna koncepcja ożywienia wschodniej części Krakowa i największa szansa inwestycyjna w Europie. Projekt zakłada rewitalizację i zagospodarowanie poprzemysłowych terenów 5,5 tys. ha., w sposób podnoszący atrakcyjność dzielnicy dla inwestorów, mieszkańców Krakowa i gmin ościennych oraz gości odwiedzających nasze miasto. Powstanie tam nowe miasto, obszar skupiający swoisty „mix” wszystkich potrzebnych do życia funkcji: strefę ekonomiczną opartą na nauce i wiedzy, nowe tereny służące do zamieszkania, rekreacji, wypoczynku i organizacji wydarzeń kulturalnych. W perspektywie wielu lat na tym obszarze będzie szansa na stworzenie nawet 100 tys. miejsc pracy, nie tylko dla mieszkańców Krakowa, ale także gmin ościennych. Umożliwi to rozwój funkcji metropolitalnych Krakowa.

Foto: www.krakow.pl