Strona domowa » Gospodarka » Rekord odwiedzających Małopolskę

Rekord odwiedzających Małopolskę

Województwo małopolskie w 2014 roku odwiedziło 13,1 mln osób. To o prawie 4 procent więcej niż w roku poprzednim. Województwo utrzymało więc pozycję lidera, nadal jest jednym z najczęściej i najchętniej odwiedzanych polskich regionów. Raport badania ruchu turystycznego w regionie przeprowadzono na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Według raportu Małopolskę odwiedziło w 2014 roku 10,3 mln turystów z Polski, a 2,8 mln to odwiedzający z zagranicy, w tym zamieszkujący inne kraje Polacy.  – Wśród odwiedzających 9,8 mln stanowiły osoby, które spędziły w Małopolsce co najmniej jedną noc – mówi Iwona Żuk, przedstawiciel firmy doradczej EU-Consult Sp. z o.o., która przeprowadziła badanie. – To oznacza przyrost liczby turystów o około 4,2% w stosunku do roku 2013. Za wzrost ten odpowiadają w większym stopniu turyści krajowi.

Według Elżbiety Kantor, Dyrektor Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego od 2009 r. liczba turystów odwiedzających region wzrasta systematycznie z roku na rok. – Takim wzrostem nie mogą się pochwalić inne polskie regiony – dodała Elżbieta Kantor.

Wzrost odwiedzających oznacza także większe dochody z turystyki. W 2014 roku odwiedzający Małopolskę wydali o 6,2 pocent więcej niż w 2013 roku. Suma ta kształtuje się na poziomie ok. 11,2 mld zł. – Ruch turystyczny ma dla Małopolski kolosalne znaczenie, to niezwykle ważna gałąź gospodarki – przypomina Leszek Zegzda, członek Zarządu Województwa Małopolskiego i prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. – Około 20 procent mieszkańców regionu zawodowo zajmuje się usługami w zakresie turystyki. Turyści z Polski podczas swojego pobytu w Małopolsce wydali średnio 710 zł na osobę, a zagraniczni – 1260 zł na osobę, czyli prawie dwa razy więcej. Co ważne, ta dysproporcja od 2012 roku stopniowo się zmniejsza – wszystko dlatego, że wzrasta kwota wydatków polskich turystów, którzy coraz częściej decydują się na bardziej komfortowe warunki, a tym samym droższe.

Małopolskę najchętniej odwiedzają mieszkańcy województw mazowieckiego (23,9%), śląskiego (18,2%) oraz podkarpackiego (9,8%). Wśród turystów zagranicznych utrzymuje się przewaga osób z Wielkiej Brytanii (23,7%) oraz Niemiec (14,1%). Małopolskę chętnie odwiedzają także obywatele Francji oraz Słowacji i Czech.

Zarówno Polacy, jak i obcokrajowcy jako najważniejsze cele wizyty wskazują wypoczynek oraz zwiedzanie zabytków. Wśród turystów krajowych znacząco wzrosło zainteresowanie turystyką aktywną, głównie narciarstwem i wędrówkami pieszymi, a wśród odwiedzających zagranicznych – zwiedzaniem zabytków. Najatrakcyjniejsze w regionie miejsca zdaniem wszystkich badanych to Kraków, Zakopane i Kopalnia Soli w Wieliczce. W czołówce atrakcji znalazły się także góry (Tatry, Pieniny), Wadowice, Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.  Największą popularnością wśród turystów krajowych cieszą się kwatery prywatne (w tym agroturystyczne) oraz pensjonaty, natomiast turyści spoza naszego kraju najczęściej wybierają hotele, głównie trzy- i czterogwiazdkowe.

Badani ocenili również Małopolskę m.in. pod kątem dostępności atrakcji turystycznych, bazy noclegowej i gastronomicznej, poziomu obsługi turystycznej, bezpieczeństwa, możliwości dojazdu oraz komunikacji w regionie, gościnności czy czystości w miejscach publicznych. We wszystkich tych aspektach średni poziom ocen wzrósł w stosunku do lat ubiegłych, a poszczególne elementy oferty turystycznej oceniane zostały bardzo korzystnie. Odwiedzający wysoko oceniają swój pobyt w Małopolsce i deklarują gotowość do polecania go swoim znajomym i członkom rodziny. – Zarówno władze województwa, samorządy lokalne, jak i prywatni inwestorzy sprawili, że w ostatnich latach jakość tych usług bardzo się zmieniła i jest obecnie na naprawdę wysokim poziomie – mówił Leszek Zegzda. – Szkoda tylko, że w badaniach turystów krajowych nie ujęto mieszkańców Małopolski, którzy również chętnie odpoczywają w swoim regionie, co jest bardzo ważne.

Uczestnicy badania zdradzili również, że informacje o regionie i jego atrakcjach znaleźli w Internecie, przewodnikach turystycznych oraz otrzymali od znajomych i rodziny. Województwo Małopolskie prowadzi stały monitoring ruchu turystycznego od 2003 roku.