Strona domowa » Gospodarka » Rating „A” dla Poznania

Rating „A” dla Poznania

Agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła 25 kwietnia br. międzynarodową ocenę wiarygodności kredytowej Poznania dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie “A-“. Perspektywa ratingu jest stabilna. Jest to najwyższa możliwa do uzyskania przez polski samorząd ocena ratingowa tej agencji, równa ocenie wiarygodności kredytowej kraju.
Taka ocena oznacza, że miasto posiada bardzo wysoką zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Prognoza stabilna informuje, że w najbliższym czasie wiarygodność finansowa Poznania nie powinna ulec z zmianie.
Jak podkreśla w raporcie agencja, rating Poznania odzwierciedla dobre zarządzanie finansami oraz skuteczne zarządzanie kosztami, co zapewniło miastu wysoką zdolność do finansowania inwestycji z własnych pieniędzy oraz umiarkowane, według standardów międzynarodowych, wskaźniki zadłużenia bezpośredniego.
Rating to opinia niezależnej, wyspecjalizowanej instytucji, określająca wiarygodność kredytową ocenianego podmiotu. Wyraża ona ogólną zdolność podmiotu do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych lub dotyczy konkretnej emisji zobowiązania lub programu finansowego. Głównym zadaniem ratingu miasta jest poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów o wiarygodności i wypłacalności. Posiadanie oceny wiarygodności kredytowej umożliwia łatwiejszy i szerszy dostęp do rynków finansowych oraz pozwala na pozyskanie kapitału zewnętrznego na korzystniejszych warunkach.
Agencja Fitch Ratings jest jedną z najbardziej znaczących agencji ratingowych na świecie, o wysokiej wiarygodności i prestiżu na międzynarodowym rynku usług ratingowych. Agencja ocenia wiarygodność kredytową 6 tys. emitentów z ponad 100 krajów świata, w tym większość polskich miast i województw. Poznań korzysta z usług agencji od ubiegłego roku.
UMP
FOT. M. KACZMARCZYK