Strona domowa » Gospodarka » Przedsiębiorczy region

Przedsiębiorczy region

Małopolska Chmura Edukacyjna, program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”, projekt modernizacji kształcenia zawodowego w regionie czy Małopolska Nagroda Gospodarcza – to dobre praktyki województwa wyróżnione w raporcie „Przedsiębiorczość w Polsce 2016” opublikowanym przez Ministerstwo Rozwoju.

– Nasze unikatowe projekty jak Małopolska Chmura Edukacyjna czy działania realizowane przez Centrum Business in Malopolska są stawiane za wzór nie tylko w Polsce, ale i w Europie – nie bez powodu nasz region, jako jedyny w kraju, może pochwalić się przyznanym przez Komitet Regionów i Komisję Europejską tytułem Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości – przypomina marszałek Małopolski Jacek Krupa.

Publikowany przez resort rozwoju coroczny raport przedstawia aktualną kondycję przedsiębiorstw z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły w ciągu roku. Raport zawiera również rekomendacje na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz informację dotyczącą wdrażania Small Business Act w Polsce – dokumentu nadającego wspólne ramy polityce unijnej w zakresie wzmocnienia działalności małych i średnich przedsiębiorstw i ułatwień dla tego kluczowego sektora. Właśnie w tej części –  jako region wyróżniający się – ministerstwo wskazuje Małopolskę i realizowane przez nią inicjatywy.

To nie koniec pozytywnej oceny Małopolski w raporcie przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju. Region znajduje się w czołówce charakteryzujących się najniższą stopą bezrobocia – 8,4 proc., największego wzrostu wynagrodzeń oraz najwyższym procentowym wzrostem nowopowstałych firm (3,6 proc.). Według analiz Eurostatu Małopolska znajduje się w gronie liderów spośród najszybciej rozwijających się regionów Unii Europejskiej.