Strona domowa » Gospodarka » Przedsiębiorcy sięgają po unijne dotacje

Przedsiębiorcy sięgają po unijne dotacje

Zarząd województwa podkarpackiego zatwierdził listę rankingową oraz dokonał wyboru projektów do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia. W sumie dofinansowanie w wysokości prawie 66 mln zł. otrzymają 22 firmy z Podkarpacia. W ramach naboru złożonych zostało 61 wniosków. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej kryteria wyboru projektów spełniły 22 wnioski. Wszystkie zostały wybrane przez zarząd województwa do dofinansowania, gdyż pula pieniędzy w ramach tego konkursu wynosiła aż 149 mln złotych. Łączna wartość dofinansowania tych projektów wynosi dokładnie 65 925 529 złotych.

Projekty wybrane do dofinansowania znajdują się na liście podstawowej. Przyznanie dofinansowania dla wskazanych projektów ma charakter warunkowy i uzależniony jest od spełniała wszystkich kryteriów wyboru projektów, dostarczenia przez wnioskodawców kompletu wymaganych dokumentów określonych w regulaminie konkursu oraz udokumentowania przez wnioskodawców zgodności projektów z wymaganiami prawa wspólnotowego w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i prawidłowości przeprowadzonej procedury oceny w tym zakresie.

Na przykład Marma Polskie Folie Sp. z o.o. chce za pozyskane pieniądze wdrożyć nowe materiały kompozytowe i struktury wielowarstwowe napędem rozwoju branży tworzyw sztucznych, zaś Sanus Szpital Specjalistyczny wykonać prace badawczo- rozwojowe w zakresie opracowania nowych metod leczenia chorób reumatycznych przy wykorzystaniu terapii hiperbarycznej.