Strona domowa » Gospodarka » Powstaje nowe miasto w Krakowie

Powstaje nowe miasto w Krakowie

Miasto Kraków i Województwo Małopolskie zawiązały 12 listopada spółkę akcyjną „Kraków Nowa Huta Przyszłości”. Umowę notarialną w tej sprawie podpisali Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, Lesław Fijał, skarbnik Krakowa, Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego i Jacek Krupa, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

– Rusza wieloletni projekt z wielką przyszłością – mówił po podpisaniu umowy prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. – Jak wiadomo, chodzi o olbrzymi obszar, będący własnością wielu podmiotów. Jednym z pierwszych zadań powołanej spółki będzie więc uporządkowanie tej sytuacji. Mogę jednak już w tym momencie zapewnić, że są podmioty zainteresowane zainwestowaniem na tych terenach.

Spółka, którą utworzyło miasto i województwo ma przyspieszyć i usprawnić działania związane z realizacją projektu „Kraków Nowa Huta Przyszłości”. Zajmować się będzie przede wszystkim wyodrębnieniem terenów inwestycyjnych (po uporządkowaniu sytuacji własnościowej gruntów oraz zapewnieniu infrastruktury technicznej i organizacyjnej), wyszukiwaniem inwestorów strategicznych dla realizacji projektu, pozyskiwaniem niezbędnych środków finansowych m.in. z funduszy wojewódzkich, państwowych i europejskich, działaniami mającymi na celu powołanie stref gospodarczych lub parków ekonomicznych.

– To wielkie przedsięwzięcie gospodarcze nie tylko na miarę Małopolski ale całego naszego kraju – mówił Marek Sowa. – Już powstają drogi, które dadzą dojazd do tych terenów i zmienią koncepcję komunikacji w Krakowie.  Przygotowywaliśmy się do tego kilka lat. Nie tylko znajdą się na ten cel pieniądze, one muszą się znaleźć, bo to jest inwestycja w ożywienie gospodarcze naszego regionu, jedno z najważniejszych nawet w tej części Europy.

„Kraków – Nowa Huta Przyszłości” to koncepcja ożywienia wschodniej części Krakowa i największa szansa inwestycyjna w Europie. Projekt zakłada rewitalizację i zagospodarowanie poprzemysłowych terenów na obszarze ok. 585 ha., w sposób podnoszący atrakcyjność dzielnicy dla inwestorów, mieszkańców Krakowa i gmin ościennych oraz gości odwiedzających nasze miasto. Powstanie tam w zasadzie nowe miasto, obszar skupiający swoisty „mix” wszystkich potrzebnych do życia funkcji: strefę ekonomiczną opartą na nauce i wiedzy, nowe tereny rekreacji, wypoczynku i organizacji wydarzeń kulturalnych. W perspektywie wielu lat na tym obszarze będzie szansa na stworzenie około 30 – 40 tys. miejsc pracy, nie tylko dla mieszkańców Krakowa, ale także gmin ościennych. Umożliwi to rozwój funkcji metropolitalnych Krakowa.

Na projekt składają się cztery strategiczne zamierzenia: utworzenie Centrum Logistycznego oraz Parku Technologicznego Branice w ramach strefy aktywności gospodarczej, utworzenie Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych, tzw. Błonia 2.0, zagospodarowanie Przylasku Rusieckiego – obszaru rekreacji i wypoczynku z usługami towarzyszącymi.

Najważniejszym zamierzeniem, aktywizującym gospodarczo wschodnią część Krakowa jest Park Naukowo – Technologiczny w Branicach. Ma to być obszar przeznaczony dla inwestorów, w szczególności dla innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych, nowoczesnego przemysłu, przy jednoczesnym wykorzystaniu dostępnego potencjału naukowego i ludzkiego. Istotne będzie też Centrum Logistyczne – obszar przyjazny logistyce, z wykorzystaniem różnych sposobów transportu.

Wschód Krakowa ma być także miejscem wydarzeń kulturalnych i wypoczynku. W tym celu planowane jest utworzenie Centrum Wielkoskalowych Wydarzeń Kulturalnych Błonia 2.0 oraz zagospodarowanie Przylasku Rusieckiego. Błonia 2.0 mają powstać na obszarze około 37 ha i umożliwić organizację ciekawych wydarzeń w Nowej Hucie, służących nie tylko integracji mieszkańców Krakowa, ale także osób z gmin ościennych. W ramach Błoń mogłyby powstać m.in. boiska i obiekty rekreacyjne.

Przylasek Rusiecki zostanie urządzony na cel rekreacyjny i wypoczynkowy. Warto podkreślić, że w tym rejonie istnieje szansa wykorzystania źródeł geotermalnych a więc nieszkodliwej dla natury i niezwykle przyjaznej ludziom, odnawialnej energii. Dzięki temu mieszkańcy Krakowa, gmin ościennych oraz turyści mają szansę na korzystanie, w niedalekiej przyszłości, z miejskiego kompleksu basenów termalnych.

– Rolą spółki ma być uporządkowanie i przygotowanie terenu oraz pozyskanie inwestorów – mówił prezydent Majchrowski. – Miasto ma około 70 procent udziałów, zaś 30 Urząd Marszałkowski. Ale będziemy dopuszczać także innych udziałowców.

FOT. TOMASZ ROWIŃSKI