Strona domowa » Gospodarka » Połowa budżetu już zainwestowana

Połowa budżetu już zainwestowana

Przekroczenie półmetka w rozdysponowaniu pieniędzy z Programu Polska Wschodnia nastąpiło  dzięki inwestycji firmy Masket z Zamościa. Zdobyła ona dotację na wdrożenie nowego sposobu sprzedaży mebli – uruchomienie innowacyjnej usługi sieciowej pod nazwą Wirtualne Salony. – Wykonanie tegorocznego celu kontraktacji jeszcze w październiku to olbrzymi sukces dla odpowiedzialnego za Program Polska Wschodnia Ministerstwa Rozwoju i współpracujących z nim instytucji pośredniczących: PARP i CUPT, ale przede wszystkim dla mieszkańców Polski Wschodniej, gdyż to oni będą korzystać z inwestycji  – podkreśla Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Program Polska Wschodnia jest finansowany z pieniędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i ma służyć rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Z Programu dofinansowywane są projekty nastawione na biznes: aktywizacja startup-ów, wdrażanie innowacji w MŚP, zdobywanie zagranicznych rynków, rozwój firm z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego oraz projekty infrastrukturalne: drogi, ekologiczny transport miejski, koleje. Całkowy budżet programu to ponad 8 mld zł.

– Wspieramy takie projekty, których efektem jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki pięciu województw Polski Wschodniej oraz lepsza dostępność tego obszaru dla mieszkańców, turystów, inwestorów. Przyczyniamy się do powstawania dobrej jakości miejsc pracy i poprawiamy miejscową bazę podatkową – w konsekwencji  budujemy kapitał na rozwój całej społeczności makroregionu – mówi wiceminister Adam Hamryszczak. – Cieszy mnie, że zarówno przedsiębiorcy jak i samorządy z Polski Wschodniej tak aktywnie sięgają po fundusze europejskie i z dużym powodzeniem realizują projekty, które przyniosą korzyść wszystkim .

Najwięcej umów, bo aż 401, podpisanych zostało w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, przeznaczonej dla firm. W zorganizowanych do tej pory konkursach przedsiębiorcy zdobyli dotacje o wartości ok. 542 mln zł, w tym ok. 539 mln zł z EFRR. Większość złożonych wniosków o dofinansowanie pochodziło z małych i średnich miast Polski Wschodniej. Na wynik oceny czeka kolejnych 650 wniosków, a w przyszłym roku otworzą się nowe nabory.

Największa część budżetu Programu Polska Wschodnia to oś II Nowoczesna infrastruktura transportowa, przeznaczona dla samorządów (zarządców dróg wojewódzkich i miejskich) oraz Związków ZIT (miast wojewódzkich i otaczających je gmin). Na projekty infrastrukturalne polegające na tworzeniu połączeń drogowych z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T, oraz na zrównoważoną mobilność miejską, zawarto w sumie 38 umów o wartości 4,14 mld zł, w tym 3,1 mld zł EFRR.

W ostatniej, III osi Ponadregionalna infrastruktura kolejowa wspierane są inwestycje PKP PLK S.A. (we współpracy z PKP S.A.) w trasy łączące ze sobą miasta wojewódzkie makroregionu (tworzą tzw. Wschodnią Magistralę Kolejową). Projekty obejmują tory z infrastrukturą towarzyszącą (np. perony, przystanki, systemy sterowania ruchem) oraz 10 wybranych dworców kolejowych (np. w stolicach województw: Olsztyn Główny i Białystok, ale nie tylko: Skarżysko-Kamienna, Szczytno, Czeremcha). Prace budowlane w pierwszym projekcie na linii kolejowej nr 68 Lublin – Stalowa Wola/ Rozwadów rozpoczęły się w lipcu br. (wartość dofinansowania projektu  ok. 478 mln zł, w tym ok. 407 mln zł EFRR). W listopadzie zawarte zostanie kolejnych 5 umów, dla projektów z województw: podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, których ocena dobiega końca.
– Zależy nam na tym, aby wszystkie projekty zostały sprawnie i terminowo zrealizowane, dlatego wsłuchujemy się w głosy płynące od wnioskodawców i beneficjentów, wdrażamy uproszczenia i aktywnie poszukujemy rozwiązań, które sprawią, że fundusze europejskie będą jeszcze bardziej atrakcyjnym i możliwie prostym w obsłudze instrumentem wsparcia dla różnorodnych grup beneficjentów. Patrząc na dotychczasowe efekty jestem przekonany, że drugą połowę budżetu zainwestujemy równie sprawnie i realizacja  całego Programu Polska Wschodnia zakończy się powodzeniem – podsumował minister.