Strona domowa » Gospodarka » Podkarpacie liczy, że wojsko kupi Black Hawki

Podkarpacie liczy, że wojsko kupi Black Hawki

Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął stanowisko dotyczącego przebiegu przetargu na śmigłowce wielozadaniowe dla polskiej armii. Radni z Podkarpacia apelują w nim do wszystkich organów władz państwowych uczestniczących lub mających wpływ na proces wyboru nowego śmigłowca wielozadaniowego dla polskiej armii o zapewnienie jego pełnej transparentności i równych szans dla wszystkich oferentów startującym w postępowaniu przetargowym.

– Od ponad 75 lat przemysł lotniczy i obronny jest dla Województwa Podkarpackiego kluczowym sektorem gospodarki, dającym zatrudnienie dziesiątkom tysięcy mieszkańców regionu, od Mielca i Stalowej Woli, przez Rzeszów, aż po Krosno – piszą radni Sejmiku. – Przeszło dekadę funkcjonuje klaster Dolina Lotnicza, skupiający dziś prawie 130 firm i instytucji naukowych, które stanowią koło zamachowe gospodarki naszego województwa.

W trosce o dalszy dynamiczny rozwój Doliny Lotniczej  i pełne wykorzystanie istniejącego już potencjału Sejmik Województwa Podkarpackiego apeluje o zapewnienie jego pełnej transparentności i równych szans dla wszystkich oferentów startującym w postępowaniu przetargowym.

– Wartość zamówienia szacowana na kilka miliardów dolarów, a także strategiczne znaczenie wyniku przetargu dla potencjału obronnego Polski uzasadniają konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na zastosowany tryb, zasady i kryteria selekcji – czytamy w oświadczeniu. – Obok spełnienia wymagań stawianych przez armię, niezwykle istotne jest uwzględnienie dotychczasowego dorobku konkurujących firm, a zwłaszcza ich wkładu w tworzenie nowych miejsc pracy w regionie, działalność badawczo-rozwojową i edukację.

W ocenie Sejmiku Województwa Podkarpackiego wartość dodana wynikająca z zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności jest w przypadku Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu zdecydowanie najwyższa spośród rywalizujących przedsiębiorstw i powinna mieć wpływ na całościową ocenę przedstawionej oferty.

– Mając na uwadze powyższe, Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraża nadzieję, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako zwierzchnik Sił Zbrojnych RP obejmie szczególnym nadzorem dalszy przebieg procesu przetargowego i stanie na straży jego bezstronności, w trosce o bezpieczeństwo kraju, przyszłość polskiej branży lotniczej i uszanowanie jej dziedzictwa  – głosi stanowisko radnych.

FOT. PZL MIELEC