Strona domowa » Samorząd » Marszałkowie obradowali w Lublinie

Marszałkowie obradowali w Lublinie

Bezpieczeństwo energetyczne Polski, przedsiębiorczość na obszarach wiejskich i rozwój obszarów wiejskich to główne tematy dwudniowego Konwentu Marszałków RP w Lublinie. Obrady po raz drugi odbywają się pod przewodnictwem województwa lubelskiego.

Uczestnicy obrad omówili kwestie bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście rozwiązań systemowych. Porozmawiali o bezpieczeństwie dostaw energii elektrycznej oraz kompleksowym wsparciu energetyki odnawialnej w Polsce, w tym o wsparciu przydomowych odnawialnych źródeł energii. 

Podczas pierwszego dnia obrad członkowie Konwentu zajęli się projektem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ważnym punktem, który został poruszony będzie rola Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w nowej perspektywie finansowej. Tematem rozmów była także przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, m.in. poprawa dochodowości gospodarstw rolnych poprzez bezpośrednią sprzedaż produktów żywnościowych. – Rozważając rozwój regionów nie możemy zapominać o obszarach wiejskich, które w przypadku naszego kraju są bardzo istotnym elementem wpływającym na rozwój gospodarki –mówił dr Jerzy Tutaj, członek zarządu województwa dolnośląskiego. – Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy ekologiczna żywność zyskuje na popularności.  Samorządy powinny wdrażać instrumenty wspierające rodzimych producentów w ich działalności.

Oprócz przedstawicieli wszystkich województw, na pierwszym lubelskim Konwencie pojawili się przedstawiciele rządu, instytucji rządowych, ludzie świata nauki i biznesu, związani z rolnictwem, rozwojem wsi i ochroną środowiska.

FOT. ARCHIWUM