Strona domowa » Samorząd » Małopolska i Podkarpacie chcą działać razem

Małopolska i Podkarpacie chcą działać razem

Opracowanie Strategii Karpackiej, nacisk na wspólne inwestycje drogowe, a także działania związane z kulturą i edukacją – to jedne z najważniejszych założeń podpisanej deklaracji współpracy pomiędzy województwami Małopolskim i Podkarpackim. Dokument w obecności mediów podpisali w Tarnowie Marek Sowa, marszałek małopolski i Władysław Ortyl, marszałek podkarpacki.

Zgodnie z tekstem dokumentu, oba zarządy zobowiązały się po pierwsze do opracowania tzw. Strategii Karpackiej, która ma m.in. poprawić poziom życia mieszkańców Karpat. Po drugie – do przygotowania dokumentu, który określi najbardziej korzystne obszary współpracy. Pozwoli to m.in. na opracowanie zapisów umożliwiających wprowadzenia odpowiednich preferencji w regionalnych programach operacyjnych obu województw. I po trzecie – wskazanie projektów, których realizacja leży w interesie obu województw.

Podpisanie deklaracji poprzedzone było posiedzeniem zarządów obu województw. – Spotkanie obu zarządów to doskonała okazja, aby porozmawiać o kluczowych problemach i ich rozwiązaniach, które dotyczą zarówno Małopolski, jak i Podkarpacia – podkreślał w Tarnowie marszałek Marek Sowa.

. Istotne jest także dostrzeganie potencjału i szans, jakie daje taka współpraca. Świetnym tego przykładem będzie Strategia Karpacka – mówił marszałek Marek Sowa.

Władysław Ortyl, dodał, że atmosfera do realizacji wspólnych projektów jest sprzyjająca.

– Działania, które omawialiśmy na wspólnym posiedzeniu obu zarządów, niekiedy przekraczają granice obu województwa, a nawet państw – mówił Władysław Ortyl . – Jestem jednak przekonany, że w Brukseli spotkają się one ze sporym zainteresowaniem.

TOR

FOT. TOMASZ ROWIŃSKI