Strona domowa » Gospodarka » Lublin stawia na technologie lotnicze

Lublin stawia na technologie lotnicze

Lublin stawia na technologie lotnicze List intencyjny w sprawie utworzenie Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych podpisały 14 kwietnia br. Urząd Miasta Lublin, Urząd Marszałkowski oraz Zarząd PZL-Świdnik. Podczas uroczystości, która odbyła się na Zamku Lubelskim podkreślono wkład Lubelszczyzny w rozwój polskiego lotnictwa oraz zapewniono o wzajemnej współpracy pomiędzy władzami samorządowymi, nauką a otoczeniem biznesowym.
Przemysł lotniczy to jedna z pereł polskiej gospodarki, która jest trwale i od bardzo dawna związana z Lubelszczyzną. Już w 1920 roku, najwcześniej w niepodległej Polsce, podjęto w Lublinie produkcję samolotów Ansaldo A–1 Balilla i A–300 na licencji włoskiej. Na Lubelszczyźnie były i są zlokalizowane zakłady przemysłu lotniczego, lotnictwo wojskowe, w tym szkoły kadr dla lotnictwa, a także szkolnictwa cywilne.
– Lotnictwo to branża wręcz predystynowana do rozwoju klastrów – powiedział Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. – Sektor lotniczy jest jedną z najbardziej innowacyjnych gałęzi gospodarki. Intensywność nakładów na badania i rozwój polskich firm lotniczych należy do największych na świecie. Dlatego cieszymy się, że udało nam się zainspirować lubelskie środowisko do współpracy. Jesteśmy przekonani, że funkcjonowanie klastra doprowadzi do poprawy konkurencyjności podmiotów gospodarczych w nim uczestniczących a lubelska branża lotnicza powróci do światowej ligi.
Klaster jest strukturą ułatwiającą przepływ informacji, sprzyjającą procesom uczenia się i pobudzającą innowacyjność. Uważany jest za najbardziej dojrzałą formę organizacji produkcji, którą wyróżnia ponadprzeciętna konkurencyjność. Głównym celem Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych jest wzrost innowacyjności oraz wzmocnienie powiązań kooperacyjnych jego członków, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu konkurencyjności wszystkich firm biorących udział w projekcie.
– Jestem przekonany, że utworzenie klastra lotniczego przyczyni się do podnoszenia innowacyjności firm w nim działających – uważa Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego. – Nie jest jednak prostą sumą poszczególnych podmiotów, ale powstałą w wyniku interakcji i synergii, przestrzenną formą organizacji produkcji zwiększającą elastyczność i konkurencyjność. Inwestujemy w nową jakość kontaktów między przedsiębiorcami opartą na współzależnościach, kooperacji i zaufaniu.
Koordynatorem Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych została spółka PZL-Świdnik, która podejmie się działania w zakresie m.in. budowy sieci powiązań pomiędzy członkami klastra dla efektywnego wykorzystania istniejących możliwości rozwoju zaawansowanych technologii, w tym branży lotniczej poprzez wymianę wiedzy, doświadczeń oraz rozwój regionalnych powiązań kooperacyjnych.

– Ambitna inicjatywa powołania klastra lotniczego na Lubelszczyźnie zakłada założenie wiodącego w Polsce centrum naukowego, łączącego przemysł, lokalne samorządy, możliwości środowiska akademickiego i już istniejące sieci biznesowe stwierdził Nicola Bianco, dyrektor zarządzający PZL-Świdnik. – Cieszymy się, że PZL – Świdnik, wraz z Lublinem oraz Urzędem Marszałkowskim, będzie mógł prowadzić i rozwijać tę ideę. Dzisiejsze porozumienie jest pierwszym krokiem na naszej długiej drodze i szansą na przyszłą współpracę z podobnymi klastrami, już istniejącymi w Unii Europejskiej.
PZL-Świdnik, który od ponad 60 lat powiązany z produkcją lotniczą jest naturalnym wyborem na koordynatora Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych. D – Zakładamy ten klaster, aby móc jeszcze lepiej zorganizować już istniejącą współpracę firm z branży lotniczej na Lubelszczyźnie – mówi Mieczysław Majewski, prezes zarządu PZL-Świdnik.
Koncepcja zakłada udział w inicjatywie klastrowej podmiotów ze sfery biznesu, nauki i administracji publicznej, dlatego do współpracy zostaną zaproszone uniwersytety, jednostki naukowo – badawcze, instytucje otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstwa z województwa lubelskiego. W dalszej perspektywie nie wykluczona jest również szersza współpraca ponadregionalna oraz międzynarodowa.