Strona domowa » Gospodarka » Krakowskie Dukaty rozdane

Krakowskie Dukaty rozdane

Krakowski Dukat to nagroda przyznawana od 1991 roku przedsiębiorcom wywodzącym się ze środowisk gospodarczych województwa krakowskiego za znaczące osiągnięcia w działalności gospodarczej w okresie transformacji ustrojowej.  Nagroda wyróżnia i honoruje osoby za osiągnięte wyniki ekonomiczne, za inwencję, za umiejętność dzielenia się sukcesami z otoczeniem, w którym dana osoba prowadzi swą działalność.

– Od 1998 roku Izba Przemysłowo-Handlowa stała się jedynym fundatorem nagrody – mówił podczas uroczystości jubileuszu 164 lat działalności Andrzej Zdebski, prezydent IPH w Krakowie, prezes Zarządu Krakchemii S. A. – Nagroda Krakowski Dukat ma charakter promocyjny i przyznawana jest nie przedsiębiorstwu lecz osobie, która je założyła lub nim zarządza. Nagroda Krakowski Dukat przyznawana jest w czterech kategoriach.

W kategorii Samorządowy Kreator Przedsiębiorczości, do której kandydatów rekomenduje marszałek województwa małopolskiego spośród starostów, burmistrzów i wójtów małopolskich nagrodzono Romana Ptaka, burmistrz miasta i gminy Niepołomice. Nagroda w tej kategorii honoruje tych przedstawicieli władz samorządowych, którzy osobiście przyczyniają się do rozwoju lokalnej społeczności poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju i upowszechniana przedsiębiorczości oraz kreowanie nowych możliwości rozwoju gospodarczego . Romana Ptaka nagrodzono za wielotorowość podejmowanych działań oraz osobiste zaangażowanie, aktywne działanie na rzecz rozwoju, aktywizacji lokalnych środowisk, przeciwdziałania bezrobociu i ochrony środowiska.

W kategorii właściciel firmy mikro nagrodzono Janusza Kowalskiego, prezesa firmy Artystyczna Pracownia Złotnicza „Elja”, który w branży złotniczej przepracował 40 lat. Współtwórca i wieloletni Cechmistrz Cechu Złotników, Jubilerów i Pokrewnych Zawodów w Krakowie. Przez 30 lat przewodniczący komisji egzaminacyjnej Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w zawodzie złotnika. Wyszkolił 20 uczniów. Wieloletni przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Złotniczo -Jubilerskiej Związku Rzemiosła Polskiego. Od 2013 r. prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Sponsor złotego pierścienia w kryterium kolarskim, rakiety ze złota dla Agnieszki Radwańskiej, finansowo wspiera działalność Krakowskiego Komitetu Zwalczania Raka.

W kategorii właściciel małej firmy zwyciężył Kazimierz Stolarzewicz, prezes firmy PPHU „Kej” Sp. J. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 2001 roku współwłaściciel spółki „Kej”. Firma produkuje wyroby medyczne z tworzyw sztucznych i gumy oraz konfekcjonuje olejki eteryczne wykorzystywane w aromaterapii. W firmie opracowano autorską technologię wytwarzania płynnego PVC, co umożliwia obniżenie kosztów surowca i uniezależnienie się od importu. Wszystkie wyroby: gruszki medyczne, baloniki do ciśnieniomierzy, wlewniki gumowe, inhalatory produkowane na bazie PVC są wolne od ftalanów, zaś 2,5 procenta produkcji jest eksportowane do krajów Unii Europejskiej. Firma sponsoruje zakupy pomocy naukowych dla szkoły Podstawowej w Sygneczowie i Uczniowski Klub Sportowy.

W kategorii właściciel firmy średniej w bieżącym roku nagrodę otrzymał Aleksander Miszalski,  – prezes firmy „Hostel Service”.  Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, magister stosunków międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Laureat założył sieć firm „Hostel Service”, „UTC Touroperator”, „Slovak Hostel SRO” i „Miszalski – Wasik Zimmervermietlung”, działających na skalę międzynarodową zatrudniających w sezonie ponad 200 osób. „Hostel Service” jest jedną z pierwszych w Polsce firm prowadzących hostele. Obecnie w Krakowie prowadzi cztery takie obiekty. Członek Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki, obecnie sekretarz tej organizacji. W ramach działalności w KIT koordynuje współpracę Izby z Akademią Wychowania Fizycznego. Radny Dzielnicy I, w której jest przewodniczącym Komisji Komunikacji Społecznej i Promocji. Od 2011 roku członek Krakowskiego Forum Turystycznego przy Prezydencie Krakowa.

W kategorii właściciel dużej firmy nagrodzono Ryszarda Florka, właściciela Fakro sp. z o.o., absolwenta Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Po ukończeniu studiów założył ze wspólnikiem Zakład Stolarki Budowlanej „ Florad” w Tymbarku. W 1991 r. wspólnie z Krzysztofem Kronenbergerem założył firmę Fakro w Nowym Sączu, specjalizującą się w produkcji okien dachowych, świetlików, schodów strychowych i innych elementów zabudowy poddasza. Obecnie Fakro sp. z o. o jest drugim producentem okien na świecie z 15 procentoeym udziałem w rynku. Firma eksportuje swe wyroby do 47 krajów. W skład Grupy Fakro zatrudniającej 3,3 tys. osób wchodzi 12 spółek produkcyjnych oraz 15 dystrybucyjnych zlokalizowanych w europie, Azji i Ameryce. Ryszard Florek jest autorem kilkunastu nowatorskich rozwiązań w swojej dziedzinie. Jest też laureatem wielu prestiżowych nagród.

W tej kategorii nagrodę otrzymał również Kazimierz Pazgan, właściciel grupy Konspol. Od 42 lat właściciel firmy, której potencjał produkcyjny to około 15 tys. ton wyrobów gotowych z kurczaka miesięcznie, o obrocie ok. 1 mld złotych rocznie przy zatrudnieniu 2,5 tys. pracowników. Kazimierz Pazgan jest członkiem wielu prestiżowych organizacji krajowych i zagranicznych. Współzałożycielem i długoletnim przewodniczącym Rady Sądeckiej Izby Gospodarczej. Był współzałożycielem i 27 lat zasiadał w Radzie Dyrektorów Wyższej Szkoły Biznesu – NLU w Nowym Sączu. Od 1989 r. pełni funkcję I Zastępcy Prezesa oraz Przewodniczącego Rady Krajowej Izby Gospodarczej. Był członkiem Zespołu Doradców Prezydenta Lecha Wałęsy i premiera Waldemara Pawlaka. Ostatnio powołany przez wicepremiera Janusza Piechocińskiego do Krajowej Rady Przedsiębiorczości. W 2014 roku w uznaniu zasług został Honorowym Obywatelem Nowego Sącza.

Jerzy i Janusz Studzińscy, właściciele firmy „Dako” to kolejni laureaci Dukatów w kategorii dużych firm. Od 20 lat zarządzający firmą jako prezes i wiceprezes zarządu. Firma DAKO zatrudniająca 418 pracowników jest producentem stolarki otworowej z PCV, aluminium i drewna. Sprzedaż eksportowa Dako to ok. 44,6 procent sprzedaży ogólnej. Właściciele oraz firma otrzymała wiele prestiżowych nagród: Przedsiębiorstwo Fair Play, Solidna Firma, Orły Polskiego Biznesu, Manager Eurofirmy, Najlepszy Eksporter do Francji. Właściciele aktywnie działają w Związku Producentów, Dostawców i Dystrybutorów „ Polskie Okna i Drzwi”. Fabryka Okien Dako posiada Zakładowy System Kontroli Produkcji zgodny z normą PN-EN 14351-1 +A1. Wspierają akcje: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Odblaskowa Szkoła, Caritas, turnieje piłki nożnej w Rytrze.

W kategorii menedżer firmy Dukata otrzymał Daniel Honkisz, prezes Zarządu Spółdzielni Pracy Tarnowska Odzież. W latach 2004 – 2007 pełnił funkcję dyrektora ekonomiczno – finansowego Resbud S.A. Rzeszów. Od 2010 roku Daniel Honkisz kompleksowo zrestrukturyzował tarnowską firmę, wyprowadził spółdzielnię ze skraju bankructwa na wiodącą w skali kraju, uczynił firmę znaczącym eksporterem. Spółdzielnia zatrudnia 220 pracowników i produkuje odzież męską i damską w oparciu o projekty własne oraz indywidualne zamówienia klientów. Aż 90 procent odbiorców to kontrahenci zagraniczni (Francja, Belgia, Niemcy, Szwajcaria, Dania i inne). W 2013 roku Tarnowska Odzież otrzymała wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w eksporcie na rynek francuski przyznawane przez Ministra Gospodarki wspólnie z Ministrem Spraw Zagranicznych polskim firmom będącym największymi eksporterami wyrobów polskich.

Dukatem może się poszczycić Tomasz Wachnicki,  menadżer Air Liquide Polska. Z grupą Air Liquide związany od 2002 roku. W latach 2006-2007 oddelegowany do Centrali Grupy Air Liquide w Paryżu, gdzie odpowiadał za projekty rozwojowe firmy w Europie Centralnej, Krajach Bałtyckich, Bałkanach i Rosji. Od 2011 roku Dyrektor Medycznej Linii Biznesu odpowiada za rozwój Działu Gazów Medycznych oraz długoterminową opiekę domową w Polsce i Europie Centralnej. Wprowadził na polski rynek markę Air Liquide Healthcare, światowego lidera w zakresie dostaw gazów dla szpitali oraz opieki długoterminowej nad pacjentami. Obecnie firma ta jest największą w Polsce zajmującą się leczeniem niewydolności oddechowej pacjentów. Firma Air Liquide Healthcare była sponsorem Zjazdu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy, Śląskich Spotkań Kardiochirurgicznych.

W kategorii kreator przedsiębiorczości Dukaty trafiły do trzech osób. Statuetkę odebrał Zygmunt Berdychowski za inicjatywę zorganizowania cyklicznych spotkań polityków i przedsiębiorców z Europy Centralnej i Wschodniej pod nazwą Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju.

Dukat trafił także do Tadeusza Donocika za inicjatywę zorganizowania Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który na stałe wpisał się w tradycję europejskich wydarzeń gospodarczych.

Za inicjatywę zorganizowania Europejskiego Kongresu Gospodarczego, największej tego typu debaty gospodarczej w Europie Centralnej Dukata odebrał Wojciech Kuśpik.

– Rozwój Małopolski jest możliwy dzięki aktywnej postawie takich ludzi, jak panowie, ludzi konsekwentnych, pracowitych, których atutem jest jednocześnie doświadczenie oraz entuzjazm – mówił podczas gali Marek Sowa, marszałek Małopolski.

FOT. TOMASZ ROWIŃSKI