Strona domowa » Samorząd » Konsulat Węgier wrócił do Krakowa

Konsulat Węgier wrócił do Krakowa

Udział w tym ważnym zarówno dla Polski jak i Węgier wydarzeniu wziął Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, a także Ministrowie Spraw Zagranicznych Węgier i RP – János Martony i Radosław Sikorski, Ambasador Węgier w RP J.E. Iván Gyurcsik oraz władze Województwa Małopolskiego.

Na stanowisko Konsula Generalnego Węgier w Krakowie została mianowana Adrienne Körmendy, która odebrała exequatur z rąk Radosława Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych Polski. Pierwszym ważnym wydarzeniem w nowootwartym konsulacie była ceremonia podpisania przez Radosława Sikorskiego i Janosa Martonyiego, ministra spraw zagranicznych Węgier „Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o wzajemnej reprezentacji wizowej”. Rozmowy ministrów były kontynuowane podczas spotkania bilateralnego, które w tym samym dniu odbyło się w krakowskim magistracie. Udział w tym ważnym wydarzeniu wziął także Jacek Majchrowski, prezydent Miasta Krakowa, Iván Gyurcsik, ambasador Węgier w Polsce oraz władze województwa małopolskiego.

Dla wzajemnych relacji polsko-węgierskich Kraków jest miejscem szczególnym. To tutaj urodził się św. Władysław – László, drugi największy król Węgier; tutaj żyły bł. Salomea, św. Kinga i św. Jadwiga. Uniwersytet Jagielloński przez wieki był głównym ośrodkiem akademickim nie tylko dla Polaków, ale też dla Węgrów. Pierwszy konsulat węgierski został otwarty w Krakowie w 1918 r. i działał jeszcze po wkroczeniu wojsk niemieckich. Ponowne otwarcie nastąpiło w 1994 r., a ogromny udział w tym wydarzeniu miał prof. István Kovács, wybitny znawca polskiej literatury, autor książek o tematyce historycznej i wielki orędownik polsko – węgierskiej przyjaźni. Prof. Kovács wspierał działania związane z upowszechnianiem kultury węgierskiej w Polsce, m.in.: zainicjował i zorganizował wiele wystaw artystycznych, doprowadził do odsłonięcia ponad 20 węgierskich pomników i tablic pamiątkowych w Krakowie, pomagał w nawiązywaniu kontaktów partnerskich, wygłosił też ponad 100 wykładów na temat węgiersko-polskich relacji historycznych. Był Konsulem Generalnym Republiki Węgierskiej w Krakowie w latach 1994-1995 oraz 1999-2003 i jako pierwszy Węgier został Honorowym Obywatelem Krakowa.

Decyzją węgierskiego rządu Konsulat Generalny Węgier w Krakowie został zamknięty w 2009 r. Prezydent Jacek Majchrowski wystosował do ówczesnego ambasadora Węgier, Roberta Kissa list wyrażający sprzeciw wobec tej decyzji. Działalność Konsulatu Generalnego Węgier w Krakowie z pewnością będzie impulsem dla rozwoju współpracy Krakowa z węgierskimi miastami partnerskimi – Budapesztem i Pecem. Przyczyni się również do poszerzenia kulturalnych, społecznych i biznesowych więzi pomiędzy Polską i Węgrami.

IW

FOTO: PAWEŁ KRAWCZYK/KRAKOW.PL