Strona domowa » Gospodarka » Katowice w Nowym Jorku

Katowice w Nowym Jorku

Urząd Miasta Katowice przy wsparciu przedstawicieli Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL) promował stolicę Śląska jako atrakcyjną lokalizację dla firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych podczas World BPO/ITO Forum.

 Zdaniem ekspertów ABSL, aglomeracja katowicka rozwija się dziś najszybciej w Polsce. Jest to zasługą przede wszystkim Katowic, gdzie znajduje się zdecydowana większość centrów usług biznesowych, skupiających niemal 66 procent całkowitego zatrudnienia w aglomeracji,  w sektorze nowoczesnych usług biznesowych.

Miasto prezentowało swoją ofertę 2 i 3 czerwca na jednym z najważniejszych wydarzeń na świecie w sektorze outsourcingu – World BPO/ITO Forum w Nowym Jorku. W czasie dwudniowego forum przedstawiciele Katowic nawiązali kontakty z potencjalnymi inwestorami – zarządzającymi korporacjami, którzy bezpośrednio podejmują decyzje o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich oraz konsultantami renomowanych firm doradczych, pełniącymi strategiczną rolę w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych. W trakcie konferencji Katowice zaprezentowały się jako nowoczesne miasto europejskie posiadające ogromny potencjał gospodarczy, ekonomiczny oraz intelektualny.

Katowice we współpracy z firmą doradczą MDA Associates i Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu RP w Nowym Jorku zorganizowały 4 czerwca  śniadanie biznesowe. Spotkanie otworzyła Konsul Generalna Ewa Junczyk-Ziomecka. Prezydent Katowic Piotr Uszok, podziękował za przybycie gości i zaprosił ich do Katowic. Podczas spotkania Mateusz Skowroński (Urząd Miasta Katowice) oraz Marcin Nowak (Capgemini Polska, ABSL) przedstawiali zalety inwestowania w Katowicach oraz zaprezentowali raport dynamicznie rozwijającego się sektora nowoczesnych usług biznesowych w mieście i Metropolii Silesia. Ponadto przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr Maciej Baranowski przekazał informację na temat dostępności zasobów ludzkich w Polsce i na Śląsku. Podczas spotkania prezentacje wygłosili również Joseph Dzaluk (IBM VP SO Delivery WW) i Jolanta Jaworska (IBM Poland & Baltics, ABSL) na temat sektora usług biznesowych, projektu IBM w Katowicach i funduszy unijnych, natomiast Jaime Reusche z Moody’s zaprezentował bieżącą sytuację związaną z klimatem inwestycyjnym w Europie i Polsce.

 – Fakt, iż tak wiele gości odwiedza nasze polskie stoisko jest niezaprzeczalnym dowodem na to, iż nasz kraj jak i Katowice stają się coraz ważniejszym graczem na arenie międzynarodowej w zakresie potencjału inwestycyjnego dla sektora nowoczesnych usług biznesowych – powiedział Piotr Uszok, Prezydent Katowic. – Swoje centra usług ulokowały w Katowicach już takie światowe marki jak: Kroll Ontrack, Rockwell Automation, Unilever, PwC,  Capgemini. Myślę, że dla Katowic momentem przełomowym było ulokowanie centrum dostarczania usług IBM. Dla wielu inwestorów jest to znak, iż miasto zalicza się do czołówki lokalizacji pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Katowice statystycznie silnie zaznaczyły swoją obecność jako dostawca usług ITO. Obecnie naszym głównym obszarem zainteresowań są centra finansowo – księgowe i chcielibyśmy się rozwijać w tym kierunku. W związku z tym zintensyfikowaliśmy działania zmierzające do zachęcania międzynarodowe firmy do lokowania zaawansowanych centrów finansowo -księgowych w Katowicach. Dlatego promujemy Katowice w największym centrum finansowym jakim jest Nowy Jork”.

Jolanta Jaworska, Dyrektor Programów Publicznych IBM, członek zarządu Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL) mówi, że Katowice są przykładem miasta, które oprócz szeregu atutów inwestycyjnych posiada jeszcze jedną bardzo ważną dla inwestora zaletę – jest nią niebywałe zaangażowanie władz miasta w przyciąganie inwestycji. – Współpraca, jaką nawiązaliśmy z miastem należy do wyjątkowych, dlatego też z prawdziwą przyjemnością dzielę się naszymi doświadczeniami z uczestnikami  World BPO/ITO Forum oraz spotkania Harvard Club, których celem jest przybliżenie sylwetki Katowic jako destynacji biznesowej dla nowoczesnych centrów biznesowych – mówi Jolanta Jaworska

Dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej jest ogromnym atutem Katowic i Śląska. – Warto podkreślić, że nieocenioną zaletą jest również współpraca uczelni wyższych z inwestorami oraz władzami miasta – mówi dr Maciej Baranowski z Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – Dla uczelni największą korzyścią wynikającą z takiej współpracy jest kształtowanie swojej oferty edukacyjnej zgodnie z najnowszymi potrzebami sektora prywatnego. Studenci mogą dzięki temu posiąść wiedzę, która odpowiada bieżącemu zapotrzebowaniu na rynku pracy. Z punktu widzenia inwestorów możliwość dopasowania oferty edukacyjnej do bieżącego zapotrzebowania rynkowego jest gwarancją na znalezienie odpowiedniego pracownika, który stanowi ogromną wartość dla podmiotu gospodarczego. Te informacje chciałem przekazać potencjalnym amerykańskim inwestorom, którzy szukają nowych możliwości inwestycyjnych na całym świecie. Jako przedstawiciel uczelni wyższej oraz finansista jestem przekonany, iż wybór Katowic oznacza sukces ekonomiczny. 

Marcin Nowak,  dyrektor Zarządzający Centrum Infrastructure Services EE, Capgemini, dyrektor śląskiego oddziału ABSL docenia fakt, iż Katowice poprzez udział w tego typu konferencjach konsekwentnie realizują swoje cele związane z promowaniem miasta na arenie międzynarodowej.  – Prezentacja Katowic w trakcie World BTO/ITO oraz organizacja śniadania biznesowego w Harvard Club umożliwiły dotarcie do wyselekcjonowanego grona zainteresowanych, przedstawiając atrakcyjność Polski oraz wyróżniającą się pozycję Aglomeracji Katowickiej na międzynarodowej arenie rynku usług outsourcingowych – mówi Marcin Nowak. – Z pewnością wpłyną one na zwiększenie rozpoznawalności miasta wśród potencjalnych inwestorów z branży BPO/ITO. 

FOT. URZĄD MIASTA KATOWICE