Strona domowa » Samorząd » Budowa Terminalu Naftowego PERN już ruszyła

Budowa Terminalu Naftowego PERN już ruszyła

W Gdańsku 26 marca 2014 r. uroczyście wmurowano kamień pod budowę terminalu naftowego PERN “Przyjaźń” S. A.

Rozpoczęty właśnie pierwszy etap inwestycji obejmuje sześć zbiorników na ropę naftową, o łącznej pojemności 375 tysięcy metrów sześciennych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zostanie zrealizowany pod koniec 2015 roku. W ramach drugiego etapu przewidywana jest budowa kolejnych zbiorników, o pojemności 325 tysięcy metrów sześciennych, przeznaczonych do magazynowania produktów ropopochodnych, paliwa lotniczego, biokomponentów oraz chemikaliów oraz zaplecza logistycznego w postaci bocznicy kolejowej i stacji autocystern. Ten etap budowy zakończy się zgodnie z planem w 2018 roku.

Terminal Naftowy PERN powstaje w pobliżu specjalistycznego terminalu przeładunkowego Naftoportu, dysponującego czterema stanowiskami przeładunkowymi do obsługi ropy i produktów ropopochodnych. Roczna zdolność przeładunkowa tego terminalu wynosi aż 34 mln ton. To gwarancja bezproblemowej obsługi zarówno istniejących już na zapleczu portu magazynów paliw i ropy naftowej jak i zbiorników realizowanych w ramach nowej inwestycji.

Terminal jest jednym z kluczowych elementów rządowego programu mającego na celu zróżnicowanie źródeł dostaw energii elektrycznej, gazu i paliw płynnych w Polsce i zapewnienie bezpieczeństwo energetycznego w kraju. Z perspektywy miasta i jego mieszkańców ta inwestycja to nowe miejsca pracy przy obsłudze instalacji i zbiorników.

FOT i INFO: www.gdansk.pl